LIJEČENJE SPINALNE MIŠIĆNE

ATROFIJE

Tijekom protekla dva desetljeća pristupi liječenju bolesnika sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA) dramatično su se poboljšali. Opseg liječenja i članovi uključeni u bolesnikov zdravstveni tim ovise o bolesnikovim potrebama i ciljevima liječenja.1

Prikazani su stvarni bolesnici. Od bolesnika i njihovih obitelji pribavljena je suglasnost potrebna za korištenje njihovih priča. Fotografije služe samo za ilustraciju.

LIJEČENJE SMA

LIJEČENJE SMA
Multidisciplinarni pristup liječenju

Stručnjaci smatraju da bi multidisciplinaran pristup liječenju koji uključuje niz različitih specijalista mogao pridonijeti poboljšanju sveukupnog zdravlja i preživljenja osoba sa spinalnom mišićnom atrofijom (SMA).1
Saznajte više o pristupima liječenju osoba oboljelih od SMA.

Pročitajte više

LIJEČENJE SMA

LIJEČENJE SMA
Zdravstveni tim za SMA

Uloge i zaduženja članova zdravstvenog tima
Budući da je svaka osoba sa spinalnom mišićnom atrofijom različita, članovi tima i opseg njihove uključenosti mogu se s vremenom mijenjati, ovisno o individualnim potrebama i okolnostima.1
Saznajte više o različitim članovima zdravstvenog tima.

Pročitajte više

Prikazani su stvarni bolesnici. Od bolesnika i njihovih obitelji pribavljena je suglasnost potrebna za korištenje njihovih priča. Fotografije služe samo za ilustraciju.

„U proteklih deset godina sve je više dokaza o poboljšanju prirodnog tijeka kod svih tipova SMA... Ta su poboljšanja vjerojatno rezultat preporuka navedenih u usuglašenom stajalištu i novih napredaka u liječenju...“1

O stranici Together in SMA

Biogen predano pomaže oboljelima od spinalne mišićne atrofije i zdravstvenim timovima uključenima u njihovo liječenje. Nadamo se da će Vam informacije na stranici Together in SMA pomoći da dobijete najsuvremeniju skrb i lakše razgovarate sa svojim liječnicima.

Ovdje možete pronaći informacije o spinalnoj mišićnoj atrofiji i njezinim simptomima, uvide u mogućnosti liječenja te iskustva osoba oboljelih od SMA, iskusnih njegovatelja i zdravstvenih radnika o nizu tema - od prehrane do različitih pomagala.

Reference

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.